De vzw DUO for a JOB brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers die hen hierbij vrijwillig ondersteunen. Via dit intergenerationele mentorschap (coaching) verdubbelt DUO for a JOB de jobkansen van jongeren.

Sinds 2013 schreven zich al meer dan 300 vrijwillige mentoren in en zijn er al bijna 500 duo’s gevormd. Het draait vooral om een verrijkende ervaring tussen twee personen. De jongere leert bij uit de ervaringen van de mentor, verbetert zijn taalkennis en vergroot zijn netwerk. Op zijn beurt blijft de mentor actief, geeft hij/zij ervaringen door, scherpt zijn/haar sociale vaardigheden aan en krijgt er een nieuw sociaal netwerk bij.

Daarnaast laat dit mentorschap toe om intergenerationele en interculturele relaties te creëren, de sociale cohesie lokaal te versterken en de ervaringen van 50-plussers te blijven waarderen.

De eerste resultaten zijn uitstekend: binnen 12 maanden vond 1 op 2 jongeren werk, 20% begon een stage of beroepsopleiding en de resterende 30% voelt zich – volgens hun feedback – autonomer en sterker om verder te zoeken naar een job. Maar de mentoren zijn ook enthousiast: maar liefst 9 op 10 start een nieuwe begeleiding na zes maanden en behoudt tegelijkertijd het contact met de vorige jongere(n).

Onze professionele ploeg (15 VTE’s) begeleidt de duo’s en biedt hen een persoonlijke opvolging tijdens het volledige traject. Daarnaast organiseert DUO for a JOB tal van opleidingen voor mentors/jongeren, maar ook regelmatige ontmoetingen tussen mentoren zodat ze uit elkaars ervaringen lessen trekken.

Tot voor kort was DUO for a JOB alleen actief in de Regio Brussel. Begin 2017 vormt de vzw haar eerste duo’s in Antwerpen en Luik.

Carlos Rovzar
Mentoring Program Officer
Prabhu Rajagopal
Mentoring Program Officer
Charlotte Hermans
Mentoring Program Officer
Swatee Veerigadu
Mentoring Program Officer

Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen

+32 (0)3 231 69 35
antwerpen@duoforajob.be lees meer