Oproep: stel je uiterlijk 10 juli 2018 kandidaat.

WINKELHAAK IS OP ZOEK NAAR EEN CULTUREEL PARTNER OM SAMEN EEN KUNSTPROJECT TE ORGANISEREN.

2060 is de meest pittige buurt van Antwerpen en we hebben er ons hart verloren mààr helaas heeft het ook straten die hardnekkig vuil en verwaarloosd blijven.

Een huis vol creatief ondernemerschap blijft echter nooit bij de pakken zitten, dus bedachten we haalbare oplossingen en stuurden we ze vol verwachting naar het stadhuis. Afgelopen week ontvingen we een schrijven dat geen van onze voorstellen in overweging wordt genomen: over de hele lijn is het een negatief antwoord.

Als de rede faalt, is er gelukkig nog de emotie!
Daarom zijn we op zoek naar samenwerking met een individu of een organisatie die voltijds professioneel actief is in de Vlaamse cultuursector (kunsten, cultureel erfgoed, circus, architectuur, design, mode, letteren of film) om samen een project te lanceren dat dat de problemen van de buurt in kaart brengt op een manier dat het aanzet tot verandering van het beleid, de vervuiler en de buurtbewoner.

Het kan wat ons betreft alle kanten uitgaan: met drones een “laag bij de grondse” documentaire maken, een mimespeler die achter elke vervuiler aangaat, een installatie die de straten zodanig ‘vervuilt’, dat de echte vervuiler er niet meer terecht kan,…

Het project wil in aanmerking komen voor de subsidiemaatregel “Innovatieve Partnerprojecten” en zal ten vroegste aanvangen op 1 december 2018 en ten laatste eindigen op 30 november 2019.

Kandidaten voor samenwerking mogen zich melden via kunst2060@winkelhaak.be uiterlijk op 10 juli 2018.

Graag een korte motivatie, CV en enkele linken naar eerder gerealiseerd werk.
Wij nodigen je vervolgens graag uit voor een kennismaking!