Onze missie: de werkomstandigheden van kunstenaars en creatieven verbeteren. We doen dit via een administratieve en financiële ondersteuning, een zakelijke begeleiding, juridische bijstand, studies over de creatieve sector, opleidingen, beurzen… We luisteren actief naar de behoeften van de creatieve sector en moedigen samenwerking en solidariteit tussen creatieven en kunstenaars onderling aan.

Bernard Moriau
medewerker
Tinne Lommers
medewerker
Sofie Potiau
medewerker
Julie Scheers
medewerker
Diensten voor ontwerpers

Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen

+32 (0) 3 226 21 08
antwerpen@smartbe.be lees meer