Juridische mededeling

Deze mededeling regelt het gebruik van deze website en van alle informatie die zich erop bevindt.

Algemeen

De toegang tot deze website van DE WINKELHAAK | HOUSE OF C en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in België.

Auteursrecht

Copyright DE WINKELHAAK | HOUSE OF C. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij DE WINKELHAAK | HOUSE OF C of werden opgenomen met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Het is toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen. Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid. Noch DE WINKELHAAK | HOUSE OF C., noch zijn partners of werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Verplichtingen inzake deelname aan interactief platform.

Je mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. De informatie moet ook relevant zijn voor de betrokken groep, en staat open voor iedereen die een beschaafde mening wil formuleren. De aan DE WINKELHAAK | HOUSE OF C verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag. DE WINKELHAAK | HOUSE OF C kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). DE WINKELHAAK | HOUSE OF C heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen. Je mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaar je DE WINKELHAAK | HOUSE OF C tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die je verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen /fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. DE WINKELHAAK | HOUSE OF C. kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor het interactief platform van haar websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. DE WINKELHAAK | HOUSE OF C heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. DE WINKELHAAK | HOUSE OF C heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op het interactief platform dreigen te monopoliseren. DE WINKELHAAK | HOUSE OF C is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen. Problemen kan je steeds melden via info@winkelhaak.be

Beheer van jouw gebruikersgegevens

Jouw gegevens van op deze site worden nooit gedeeld met derden. Wij gebruiken de gegevens van deze site enkel voor statistische redenen. Indien je inschrijft voor de nieuwsbrief, worden jouw gegevens gebruikt om ons adressenbestand aan te vullen zodat je de nieuwsbrief ook effectief ontvangt. Onderaan elke nieuwsbrief kan je makkelijk uitschrijven of gegevens wijzigen. Ook deze info wordt nooit doorgespeeld aan derden.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijg je mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dat betekent niet noodzakelijk dat DE WINKELHAAK | HOUSE OF C banden heeft met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel DE WINKELHAAK | HOUSE OF C ervan uitgaat dat die andere sites je belangstelling verdienen, kunnen noch DE WINKELHAAK | HOUSE OF C , noch hun partners of werknemers op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door DE WINKELHAAK | HOUSE OF C geverifieerd of goedgekeurd.Indien je vaststelt dat je op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kan je altijd naar deze site terugkeren via de pijl "Vorige" of door het domeinadres van DE WINKELHAAK | HOUSE OF C op te geven: www.winkelhaak.be

Vergaren en gebruiken van persoonlijke informatie

De informatie die wij vergaren en opslaan tijdens het normale gebruik van de site moet ons helpen het gebruik van de site op te volgen en moet de verdere ontwikkeling van de site ten goede komen. Wanneer je contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (naam, postadres, e-mail adres, de aard van jouw verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan je verzoek. Deze informatie zal ons helpen je achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor je behoeften. Je mag geen informatie over andere leden van je gezin verstrekken zonder hun toestemming. Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in een bestand dat nooit zal worden gedeeld met derden. De verantwoordelijke van het bestand is DE WINKELHAAK | HOUSE OF C. De Wet van 8.12.92 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens

Cookies in deze site

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op de gebruikers. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een derde partij zoals Google Analytics voor bezoekersstatistieken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Deze website maakt nu gebruik van of kan in de toekomst gebruik maken van volgende cookies:

  • die uw voorkeur onthouden of die bijhouden of u reeds heeft geklikt op een melding of pop-up.
  • Cookies van Google Analytics. De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van o.a. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.
  • Cookies van embedded content. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.
  • Cookies van tools om pagina's te delen op social media zoals AddThis of Sumo.Cookies van tools om bevragingen te doen aan de surfers zoals Hotjar.

Met de cookies op onze site houden we in geen geval persoonsgegevens bij, maar enkel klikstatistieken om ons publiek beter te kennen.