In de kalender kies je eerst de datum van je reservatie.
Vervolgens kan je in de zaal naar keuze het gewenste uur aanduiden door eenvoudig te klikken. Je ziet onderaan onmiddellijk de prijs en de mogelijkheid om nog extra informatie door te geven.

Het reservatiesysteem staat geen dubbele boekingen toe.
Onze prijzen zijn exclusief btw.

overzicht vergaderzalen

login