Vlaamse actieve senioren vzw (Vl@s) is een Vlaamse, actieve, pluralistische vrijwilligers-organisatie.  Ze heeft geen structurele binding met politieke partijen, noch met godsdienstige of filosofische verenigingen.   De werking van Vl@s steunt op haar visie op de hedendaagse Vlaamse identiteit met een open blik op de diverse samenleving.

Hoofddoelen zijn:

  • de samenhorigheid tussen senioren in Vlaanderen bevorderen;
  • meewerken aan hun ontplooiing;- hun belangen behartigen;
  • sociaal isolement tegengaan;
  • verbinding creëren tussen verschillende doelgroepen en generaties.

Daarom ondersteunt de vereniging een beleid dat ouderen toelaat om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Om dit te bereiken organiseert Vl@s activiteiten op educatief, maatschappelijk, sociaal, cultureel en sportief vlak en worden alle betrokkenen ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd om actief te blijven in de samenleving.

Danny Simons
coördinator
03 233 50 72
Tamara Reyniers
administratief verantwoordelijke
03 233 50 72