Wij vroegen een gespecialiseerd jurist om voorbeeldcontracten te ontwikkelen. Onze doelstelling is ze betaalbaar ter beschikking te kunnen stellen aan ontwerpers. Met de opbrengsten financieren we nieuw juridisch advies.

Wellicht is geen enkel contract waterdicht maar het is tenminste een gezonde basis voor samenwerking.  Het is bovendien beter om zelf het contract voor te stellen. Onze contracten zijn immers opgesteld om de belangen van de ONTWERPER zo goed mogelijk te behartigen. Bovendien draagt een goed opgesteld contract bij aan de indruk die je de klant geeft : je weet van aanpakken en maakt een professionele indruk.

Volgende contracten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. 
Elk contract kost per taal €99,00 excl. btw, inclusief een degelijke toelichting.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Het pakket bevat 3 sets van algemene voorwaarden voor specifieke toepassingen

  • driedimensionele ontwerpen
  • grafische ontwerpen
  • virtuele ontwerpen

CONFIDENTIALITEITSOVEREENKOMST
Anders dan in andere overeenkomsten wordt in een confidentialiteitsovereenkomst het voorwerp niet beschreven in een gedetailleerde bijlage. Dit wel doen zou immers het nut aan de overeenkomst ontnemen omdat dan reeds voor de ondertekening op gedetailleerde wijze de informatie (of een deel ervan) die men geheim wil houden, openbaar gemaakt wordt.

GEBRUIKSLICENTIE VOOR SOFTWARE EN VIRTUELE PRODUCTEN
Het is in dit contract van belang dat je laat blijken dat het werkelijk de bedoeling is van partijen om zich juridisch te verbinden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid dat de overeenkomst later wegens dwaling nietig zou verklaard worden.

ONDERAANNEMING OVEREENKOMST
De omschrijving van de werken kan op vage of op zeer gedetailleerde wijze gebeuren. De gedetailleerde beschrijving maakt dat er nog weinig ruimte zal zijn voor een eigen inbreng van de onderaannemer. Dit vermindert de kans dat hij eigen intellectuele eigendomsrechten zal claimen. Anderzijds zal een gedetailleerde beschrijving een grotere aansprakelijkheid van de opdrachtgever met zich brengen op domeinen zoals materiaalkeuze of concept. In een eerder vage omschrijving zal het net andersom zijn: groter risico op door de aannemer geclaimde rechten en kleiner risico op eigen aansprakelijkheid voor materiaalkeuze en/of concept.

EXCLUSIEVE EN NIET-EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE- EN PRODUCTIELICENTIE, INCLUSIEF ROYALTY OVEREENKOMST
Een licentie betekent dat de rechten op de creatie bij de designer blijven. Deze laatste staat enkel toe dat een derde zijn design eveneens gebruikt. In dit geval is het gebruik tegen betaling en moet onder gebruik worden verstaan: de productie en commercialisatie van producten onder het design. Afhankelijk van de formulering die je in ons voorbeeld kiest m.b.t. de exclusiviteit, kan de licentiegever al dan niet zelf het product nog verkopen.
Dit contract is beschikbaar in NEDERLANDS, ENGELS en FRANS.

UP TO DATE INFO
Onze jurist verwittigt ons indien de wetgeving vereist dat de contracten moeten worden aangepast.Je krijgt van ons automatisch een mailtje met het aangepaste artikel zodat de contracten actueel en correct blijven.

TALEN
Alle contracten zijn beschikbaar in Nederlands of Engels.
Het royaltie-contract is ook beschikbaar in Frans.

INKIJKEXEMPLAAR
Je kan de contracten vrijblijvend inkijken op volgende locaties, graag een seintje vooraf:

DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
Lange Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen
contact : Klara De Smedt

BESTELLEN
Graag bestelling per mail. Wij sturen meestal per kerende en ten laatste binnen 3 werkdagen de digitale documenten en factuur door.

SUGGESTIES
Suggesties voor nieuwe voorbeeldcontracten zijn altijd welkom !