De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, door sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen te bevorderen.

Daarnaast heeft de vereniging ook als doel kinderen in armoede in beeld te brengen en begeleiders die in contact komen met deze doelgroep bij te staan.

Concreet: Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de paasvakantie en zomervakantie sportnamiddagen voor kinderen in armoede en tijdens het schooljaar biedt het een naschools sportaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen.

Aïlan Iriks
voorzitter
0471 11 22 40
Andere

Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerp

info@vzwsportpret.be lees meer