Herwaardering van een stadsdeel

In november 1998 domineerden prostitutie, criminaliteit en drugsgebruik het straatbeeld in de Winkelhaakstraten.  Na de opmaak en goedkeuring van een structuurschets voor de stationsomgeving in 1993-1994 en dankzij de Europese fondsen van het Urban-programma, hadden burgemeester Leona Detiège en haar college vanaf 1999 voldoende armslag om de prostitutie uit de wijk te bannen, de straten opnieuw aan te leggen en een ambitieus pandenbeleid op te starten.

De herwaardering van Antwerpen Noord was begonnen.

Publiek-private samenwerking

Een behoeftenonderzoek gaf aanleiding tot het concept van de Winkelhaak: een ondernemerscentrum voor zelfstandige ontwerpers, versterkt met een publieke functie om ook het grote publiek warm te maken voor de Antwerpse stationsbuurt.

Europa, De Vlaamse Gemeenschap en de stad Antwerpen engageerden zich voor de middelen om een volledige nieuwbouw te realiseren.

DE WINKELHAAK | HOUSE OF C, opgericht in 2000, moest haar werking zelf financieren en zocht haar aandeelhouders uitdrukkelijk in het bedrijfsleven. Het project werd daarmee één van de eerste voorbeelden van een succesvolle publiek-private samenwerking (PPS) en won bovendien verschillende architectuurprijzen.

Op 21 september 2002 werd DE WINKELHAAK officieel geopend door Leone Detiège, toenmalig burgemeester van Antwerpen.

You can design and create, and build the most wonderful place in the world. But it takes people to make the dream a reality." Walt Disney

Bouwteam

Architecten
Stad Antwerpen | Coby Manders en Filip Pittillion

Bouwheer
De Winkelhaak | Klara De Smedt

Coördinatie en budgetbeheer
Groep Archo | Jan Van Breedam

Technieken
Bureau Bouwtechniek | Jan Moens en Ilze De Backer

Stabiliteit
BAS | Dirk Jaspaert

Akoestiek
Daidalos | Filip Descamps

Algemeen aannemer
Vooruitzicht | Luc Koeckelbergh